2018 Yılında Sektörümüzün Gelişmesine Katkı Sağlayacak Çalışmalara Devam Edeceğiz

2018 Yılında Sektörümüzün Gelişmesine Katkı Sağlayacak Çalışmalara Devam Edeceğiz

Türkiye Hazır Beton Birliği ve Yavuz Işık hakkında genel bilgi alabilir miyiz?

Türkiye Hazır Beton Birliği, 1988 yılından bu yana güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için, standartlara uygun beton üretilmesi, standartlara uygun beton uygulamaları için, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yüksek dayanım sınıflarında ve dayanıklı beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapılması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olunarak KGS Uygunluk Belgesi alınması, uygun laboratuvar bulunması, teknik, çevre, iş sağlığı - işçi güvenliği, yasal ve etik kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur. 5 yıldır hazır beton sektörünün temsilcisi ve örnek bir meslek kuruluşu olan Türkiye Hazır Beton Birliğinin başkanlığı görevini yürütüyorum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da yaptım. Yükseköğrenimim için tercihim Makine Mühendisliği oldu. Almanya Siegen Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Makine Mühendisliği eğitimi aldım. İş hayatına 1985 yılında başladım. Sonrasında hazır beton, agrega, madencilik ve nakliye şirketleri kurdum, yönettim ve yönetmeye devam ediyorum. Bununla birlikte Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Aynı zamanda Ankara Hazır Beton Üreticileri Dernek Başkanlığı ve Yenimahalle Kızılay Dernek Başkanlığı görevlerimi de eş zamanlı olarak yürütüyorum. Bunların yanında 2016 yılında, 1991 yılından bu yana tam üyesi olduğumuz ve 2014 yılından bu yana da Başkanlık Komitesi’nde yer aldığımız, çok önemli bir organizasyon olan Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) 8 Eylül 2016 tarihinde Başkanı seçildim. Bu başarı, ulusal olarak ülkemize saygınlık katmakla beraber hazır beton ve yan sanayi üreticilerimizin Avrupa’da yeni iş alanları bulmasına ve yeni ortaklıklar kurmasına da önayak olmaktadır.
 
Birlik olarak düzenlemiş olduğunuz eğitim programları ve etkinlikler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Birliğimizin en önemli amaçlarından biri kaliteli beton üretimi hedefine ulaşmaktır. Bunun için elbette ki öncelikle eğitim kalitesinin yükselmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Birliğimiz bünyesinde yıllardır, sektöre, çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yönelik sertifikalı eğitimler ve seminerler düzenlenerek sektörün kalifiye eleman ihtiyacı karşılanmaktadır. 1994 yılından bu yana pompa ve transmikser operatörleri, santral operatörleri ve laboratuvar teknisyenleri birliğimizin sertifikalı eğitimlerinden geçmektedir. Bu eğitimlere bugüne kadar 16 binden fazla kişi katılmıştır. Bu eğitimlerimiz, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamanın yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğine uygun üretime katkı sağlamaktadır.

Birliğimiz bünyesinde, sektör çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yönelik eğitimler düzenlenmeye devam ederken, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler kapsamında belirlenen 48 meslekte belge zorunluluğu nedeniyle Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre THBB üzerine düşen görevi yapmış ve Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki ve Yeterlilik Merkezini (THBB-MYM) kurmuştur. Bu doğrultuda Birliğimizde Betoncu ve Betonarme Demircisi mesleklerinde belgelendirme yapılmaktadır.
Tüm bunların yanında sektörümüzü ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip ederek üyelerimizi bilgilendirmek de Birliğimizin görevleri arasındadır. Bu sebeple “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” ile hazır beton üreten firmalarının, araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere işletmelerine gelen akaryakıt miktarı yıllık 50 tonu geçtiği sürece asgari Alıcı+Boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması zorunlu hale geldi. Bu Yönergeye göre Tehlikeli Madde Faaliyet BelgesiTFMB alan işletmelerin “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Hakkında Tebliğ”i kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma veya hizmet alma zorunluluğu bulunmaktadır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmesine ilişkin yönerge 2014 yılında yürürlüğe girerken 2015 yılından itibaren de TMFB alma zorunluluğu başlamıştır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almayan işletmelerin bakanlıkça yapılan denetimlerde tespit edilmesi durumunda cezai işleme maruz kalması beklenmektedir. Bu doğrultuda, üyelerinin üyelerimizin herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak ve üyelerini üyelerimizi izlemesi gereken yol konusunda aydınlatmak için eylül ayında bir seminer düzenledik. Seminerimize katılan üyelerimizi, hazır beton firmalarının gerçekleştirmeleri gereken çalışmalar hakkında bilgilendirdik.
 
THBB olarak kalite, çevre, eğitim ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalarımızı sürdürürken, sektörümüzde iş sağlığı ve güvenliği konularına dikkat çekmek için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2010 yılından bu yana hazır beton sektöründe iş kazalarını önlemek ve farkındalığı artırmak amacıyla üyelerinin katıldığı Mavi Baret İş Güvenliği Yarışmalarını düzenliyoruz. Bu konuda ise son olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli bir gelişmeye daha öncülük ediyoruz. Üye firmaların tesislerindeki tüm çalışanların özel bir iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçirilmesi hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyumlu hazır beton sektörüne yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim içeriği hazırladık. Hazırlanan eğitim dokümanları ve eklerini 30 adet video ile zenginleştirilerek daha verimli hale getirdik. Hazırladığımız bu özel eğitim içeriğini kullanarak ekim ayından itibaren 3 ayrı gruba birer günlük eğiticinin eğitimi semineri düzenledik.. Bu özel eğitimlerle üye firmaların hazır beton tesislerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu personellerin eğitilmesini ve bu eğitmenlerin çalıştıkları tesislerdeki personeli bu özel içeriği kullanarak eğitmesini hedefledik. Hazır beton sektörüne yönelik olarak eğitim dokümanı hazırlanması ve sonrasında eğitim verilmesi vesilesiyle sektörümüzde iş sağlığı ve işçi güvenliği uygulamaları konusundaki hassasiyeti artırmayı ve insana verilen değerin altını çizme hedefiyle Birliğimiz üyesi 86 firmanın 18 binden fazla çalışanını iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmiş olduk. Bu çalışmamız hazır beton ve ilgili sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
 
Tüm bu eğitimlerin yanı sıra kaliteli beton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla üyelerimizin de katkılarıyla 2017 yılı içerisinde “Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları” seminerlerini sekiz farklı ilimizde gerçekleştirdik. Seminer için gittiğimiz illerde müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız başta olmak üzere ilgili tüm kesimleri bilgilendirirken üyelerimizle bir araya geldik. 2018 yılında da sektörümüzün gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bu çalışmalarımızı devam ettirecek ve daha önce ulaşmadığımız illere giderek kaliteli beton üretimi ve üretilen bu betonlarının doğru yapılması konusunu anlatacağız.
 
Türkiye Hazır Beton Birliği'ne üye olan firmalara ne gibi faydalar sağlıyorsunuz?

Birliğimiz, her platformda Türkiye’deki beton üreticilerinin sesini duyuran, aylık olarak yaptığı Hazır Beton Endeksleriyle üyelerinin ekonomik beklentilerini ve verilerini değerlendiren, sektörü en üst düzeyde temsil eden sektörel bir kuruluştur. THBB üyeliği, beton üreticilerinin sesini, diğer üreticilerden üstünlüklerini duyurması ve markasına değer katması demektir. THBB olarak sektörümüzü ve üyelerimizi daha ileriye taşıyabilmek için çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana amacından taviz vermeden, eğitimden laboratuvara, uluslararası kongre ve fuarlardan iş sağlığı ve güvenliğine, seminerlerden mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmesine kadar çok çeşitli alanlarda çalışmalar yaparak hem üyelerinin hem de hazır beton sektörünün gelişimine öncülük etmiştir. 2016 yılında Türkiye’ye taşıdığım ERMCO Başkanlığı, ülkemize saygınlık katmanın dışında ülkemiz ve hazır beton sanayimiz için çok önemli gelişmelere de zemin hazırlamıştır. Böylelikle firmalarımız, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmekte, düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde dünyanın her yerinden beton üreticileriyle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabilmektedir.  Bu da bizlere kuruluş amacımızın başarılı olduğunu açıkça göstermektedir. 

2018 yılında katılacağınız ve destek vereceğiniz fuarlar hangileridir? 

2018 yılında katılacağımız iki fuar bulunuyor. Biri Birlik olarak bizim de düzenleyicisi olduğumuz Beton İzmir 2018 Fuarı; diğeri ise yapı sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getiren önemli fuarlardan olan Yapı Fuarı.
Bildiğiniz üzere ülkemiz kaliteli beton üretimi konusunda birçok ülkeyi geride bırakarak ön sıralarda yerini almaktadır. Birlik olarak bu konumumuzu daha da güçlendirmek ve dünyada sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemiz ile referans ülke konumumuzu sürdürmek için sektörel diyalog ve işbirliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda ise, firmalar arası bilgi alışverişinin yanı sıra, sektörümüzün vizyonunu ve yol haritasını belirlemek açısından da çok önemli bir buluşma olan Beton İzmir 2018 Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nı gerçekleştirmek üzere yola çıktık. 25-28 Nisan 2018 tarihleri arasında 10.sunu düzenleyeceğimiz fuarımızda hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilenecek. Avrupa Hazır Beton Birliği, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği tarafından desteklenen Beton İzmir 2018 Fuar’ını önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan çok sayıda profesyonel katılımcı ziyaret edecek. Bu vesileyle de Birliğimizin temsilcisi olarak, inşaat, hazır beton ve ilgili tüm sektörleri aynı çatı altında buluşturacak olan fuarımıza ilgili tüm firma yetkililerini katılmaya ve sektördeki son gelişmeleri takip etmeye davet ediyorum.

2018 yılı inşaat sektörü ne durumda olur? Bu bağlamda hazır beton sektörü küçülme veya büyüme hangi yönde ilerler?

Geride bıraktığımız 2017 yılını hazır beton sektörü olarak reel bazda %4 büyüme ile kapattığımızı tahmin ediyoruz. Bu şekilde 113 milyon metreküplük bir üretim eşiğini aşmış durumdayız. 2017 yılında sektörümüzün cirosunun %13-%15 aralığında bir artış gösterdiğini öngörüyoruz. 2018 yılında da geride bıraktığımız  yıl ile eş zamanlı olarak üretim bazında %4’lük bir artış yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Hazır beton sektörünün girdi sağladığı inşaat sektörü, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde %18,7 gibi çok önemli bir büyüme yakalamıştır. Yılın üçüncü çeyreğindeki bu rakam Türkiye geneli olan %11,1 ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek görünmektedir. Bu rakam son 14 çeyrektir inşaat sektörünün yakaladığı en yüksek büyüme rakamıdır. 2011 yılından itibaren 3. çeyrekler bazında inşaat sektörü ilk defa bu boyutta büyümüştür. Bu yıl ilk iki çeyrekte ortalama TÜİK’in yaptığı son revizyona göre %5,5 büyüyen inşaat sektörünün üçüncü çeyrekteki performansı her açıdan göz doldurmaktadır. Yaptığımız analizler son çeyrekte de Türkiye’nin ciddi bir performans ortaya koyduğunu göstermektedir. 2018 yılında de bu performansın devam etmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Özellikle ilk defa konut alacaklara yönelik düzenlemelerin daha etkili hale gelecek olması, başta kanal istanbul olmak üzere ciddi ve büyük altyapı yatırımlarının hayata geçirilecek olması, kentsel dönüşüm uygulamalarının aktifleştirilmesine yönelik düzenlemeler ve buna yönelik yeni finansman modellerinin hayata geçirilecek olması, 2018 yılında hazır beton sektörünün yoluna devam edeceğine işaret etmektedir.
 
Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak ülkemize yeni bir sertifikalandırma sistemini tanıtıyoruz. Bu konu hakkında biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Birliğimiz, Concrete Sustainability Council - Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin “Bölgesel Sistem Operatörü” olmaya hak kazandı. Aynı zamanda THBB Kalite Güvence Sistemi de “Belgelendirme Kuruluşu” oldu. 2016 yılında kurulan Konsey, beton sektörü, çimento ve agrega gibi beton bileşenleri için tüm dünyada kabul gören bir ürün “Belgelendirme Sistemi” getirmektedir. Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC); beton, agrega ve çimento üreticilerine çabalarının güvenilir, bağımsız, verilere dayanan bir sertifika sistemi ile ödüllendirilmesi imkânı sunmaktadır. CSC sertifika sistemi üreticilerin ürün kalitesini arttırmalarına destek olmaktadır. Aynı zamanda CSC sertifikası devletlere betonun çevre dostu taşınması ve altyapı değerlendirme politikalarında yardım etmektedir.

Bu kapsamda, Bölgesel Sistem Operatörü olarak, THBB belgelendirme şartlarını belirleyecek ve KGS de bağımsız olarak denetimlerini sürdürecektir. Konsey üyeliğiyle THBB ve KGS, bölgemizde lider konuma gelirken hazır beton sektörümüz de önemli bir aşama kaydetmiş olacaktır. Bu ülkemiz ve hazır beton sanayimiz için çok büyük bir adımdır.

Son olarak hazır beton tesislerinin sorumlu kaynak kullanımı açısından performanslarını değerlendirebilecekleri formu Türkçeye çevirdik. Beton Sürdürebilirlik Konseyi (CSC) web sitesinde bulunan Türkçe form ile sorumlu kaynak kullanımı açısından hazır beton tesislerinizin ön değerlendirmesini hızlıca ücretsiz olarak yapılabilecek. ‘Sorumlu Kaynak Kullanımı Belgesi’ almak isteyen firmalar Beton Sürdürebilirlik Konseyi Bölgesel Sistem Operatörü olan Türkiye Hazır Beton Birliğinin çalışmalarının tamamlanmasının ve sistemin ülkemizde aktif hale gelmesinden sonra Beton Sürdürebilirlik Konseyi Belgelendirme Kuruluşu olan Kalite Güvence Sistemine başvuruda bulunabilecek. Konsey’in Türkiye’deki Danışma Kurulu’nu oluşturmak ve Türkçe’ye çevirdiğimiz Beton Sürdürebilirlik Konseyi Teknik El Kitabı’nı ülkemize adapte etmek üzere çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz. Sistem, denetçilerin eğitimi ve deneme (demo) denetimlerinin tamamlanmasının ardından ülkemizde aktif olacak.

2018 yılı, sektörel bir kuruluş olan Birliğimizin kuruluşunun 30. yılı. Bu doğrultuda, 2018 yılında en önemli gündem maddemiz 30. yıl dönümümüz olacak. THBB’nin kurulduğu 1988 yılından bu yana sektörümüzün gelişmesi için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Birlik olarak güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standartlara uygun, yüksek dayanım sınıflarında, kaliteli beton kullanımının artması ve tekniğine uygun, doğru beton uygulamalarının yaygınlaşmasını kendimize görev edindik. THBB’nin 30. yıl dönümü vesilesiyle, Birliğimizin çalışmalarını çeşitli etkinliklerle paydaşlarımıza ve kamuoyuna anlatacağız.

Röportaj Müge YAVAŞ

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Fuar Takvimi

Özel Röportaj

Yazarlar

2017 Yılında katıldığınız Fuarlar Nasıl geçti?

  • Kötü
  • Çok Kötü
  • Çok İyi
  • Daha iyi olabilirdi
  • İyi